Tel: 603-767-208 biuro@eleonorajaron.pl

W naszej ofercie znajdą Państwo prowadzenie kompleksowej dokumentacji pracowniczej, w tym między innymi:

 • tworzenie, prowadzenie oraz archiwizacja akt osobowych pracowników
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów: o pracę, zlecenia, dzieło oraz umów agencyjnych
 • wystawianie zaświadczeń uwzględniających okres zatrudnienia oraz wysokość zarobków
 • wystawianie świadectw pracy
 • rozliczanie czasu pracy (pora nocna, nadgodziny)
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
 • prowadzenie kartoteki urlopowej
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich
 • przygotowanie rocznych informacji o dochodach pracowników
 • przygotowanie miesięcznych list wynagrodzeń
 • rejestracja przedsiębiorstwa i zatrudnianych przez nie pracowników w ZUS-ie
 • przygotowanie deklaracji oraz raportów miesięcznych, a także ich elektroniczne przesyłanie do ZUS-u
 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników
 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa
 • monitorowanie terminów ważności zarówno badań lekarskich i szkoleń BHP, jak i innych czasowych uprawnień niezbędnych do wykonywania danego zawodu
 • przygotowanie deklaracji dla PFRON