Tel: 603-767-208 biuro@eleonorajaron.pl

księgowość.XYZ

Oferta

Usługi księgowe

Ewidencja PKPiR, ryczałt:
– prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
– ewidencja środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
– bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
– sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
– prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
– sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat,

Obsługa podatkowa:
– sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (m.in. PIT,CIT, VAT),
– pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych,
– prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
– reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli),

Rozliczenie ZUS za właściciela/właścicieli:
– sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych,
– sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
– stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa,

Obsługa kadrowa:
– prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika,
– wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
– prowadzenie kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyński oraz innych spraw z tym związanych,
– wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia, wynagrodzenia,
– deklaracje PFRON
– dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
– prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).

Obsługa płacowa:
– wykonanie list płac z umów o pracę,
– utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych,
– dopilnowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wysyłanych oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS,
– przesłanie dokumentów podatku dochodowego od pracowników do Urzędów Skarbowych (PIT-11),
– wykonanie całorocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).
Podsumowując.
Mogą Państwo skupić się na swojej firmie a ja zajmę się resztą : )

Biuro Rachunkowe Eleonora Jaroń

Ul.Rejtana 9
32-020 Wieliczka

Telefon

Tel: 603-767-208